Geabstraheerde kunst: abstraheren binnen de kunstgeschiedenis

In de tweede helft van de negentiende eeuw – met een van de meest geliefde stromingen in de westerse kunst, het Impressionisme – beginnen kunstenaars thema’s, objecten en voorwerpen te abstraheren. Voor die tijd revolutionair. De critici zijn geshockeerd, vinden de schilderijen vaag en onaf. Ze bestempelen de makers misprijzend als impressionisten. De toon voor een nieuwe schilderwijze is echter gezet. Een stijl waarin sfeer en stemming (beleving) de boventoon voeren en de objectieve, realistische weergave plaatsmaakt voor de subjectieve waarneming.

Nicole Smolenaers - April 2022
Read More

Art Deco staat synoniem voor de moderne tijd

Nicole Smolenaers - February 2022

Het expressionisme als fase binnen de totale artistieke ontwikkeling

Nicole Smolenaers - January 2022

Sculpturen en ruimtelijke kunst maken een inhaalslag

Nicole Smolenaers - December 2021

Portretkunst is en blijft veelzijdig

Nicole Smolenaers - November 2021