18 - 20 Nov 2022

Jacqueline Bozon bij AbrahamArt

Jacqueline Bozon bij AbrahamArt

Info

Nederlandse kunst scoort hoog op het wereldtoneel

Op het wereldtoneel staat Nederlandse kunst volop in de belangstelling. Er is veel aandacht voor zowel ‘oude’ Hollandse meesters als voor baanbrekende, beroemde Nederlandse schilderijen van onder meer Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en Willem de Kooning. Deze laatste abstract expressionist, geboren in Nederland, maakt als kunstenaar naam in de Verenigde Staten en verdient tijdens zijn leven al goed aan de kunst. Na zijn dood gaat de waarde van zijn werk door het dak. In 2006 wordt zijn Police Gazette (uit 1955) verkocht voor zo’n 67 miljoen euro. Interchange, eveneens door hem geschilderd in datzelfde jaar, is met een waarde van 270 miljoen euro zelfs het één na duurste schilderij ever.

Nicole Smolenaers - August 2022
Read More

Avant-gardisten overstijgen alle grenzen van de status quo

Nicole Smolenaers - July 2022

Dadaïsme drijft spot drijft met normen en waarden

Nicole Smolenaers - June 2022

Het kubisme analyseert, abstraheert en maakt weer concreet

Nicole Smolenaers - June 2022

Hublot Loves Art

Suus Farkas - May 2022