Info

Geometrische kunst brengt kunst terug tot de objectieve essentie

Hoewel geometrisch abstracte kunst op zich geen kunststroming is, speelt deze wel (meer dan eens) een rol in de kunstgeschiedenis. Zo staan rondom de Eerste Wereldoorlog geometrische vormen centraal in het kubisme (Pablo Picasso en Georges Braque), constructivisme (Vladimir Tatlin en Kasimir Malewitch) en De Stijl (Piet Mondriaan en Theo van Doesburg). Deze eerste generatie geometrisch abstracten zoekt referentiepunten in verhoudingen en maten tussen vormen en kleuren. Onder meer als reactie op de overvloed aan subjectiviteit en emotionaliteit van andere kunstenaars, wil deze groep kunst concreet maken en terugbrengen tot een aantal basiselementen; tot de essentie.

Nicole Smolenaers - January 2023
Read More

Impressionisme, schilderijen die een kunstzinnige revolutie veroorzaken

Nicole Smolenaers - December 2022

Intensiteit en subjectiviteit typeren het neo-expressionisme

Nicole Smolenaers - November 2022

Analytisch kubisme omvat meer dan het oog kan zien

Nicole Smolenaers - October 2022

Nederlandse kunst scoort hoog op het wereldtoneel

Nicole Smolenaers - August 2022